-
-
-
 
Özel Durum Açılaması (Genel) - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EKSPO 22.07.2015
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

23.02.2015

Özet Bilgi : Geçmiş yıl karlarından dağıtım

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

22.07.2015

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi

:

2014

Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

1.200.000,00

1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı :  
Brüt (TL) : 0,020000
Net (TL) : 0,017000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 22.07.2015

 

EK AÇIKLAMALAR:

23.02.2015  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da geçmiş yıl karlarından 1.200.000 TL' nin,  31.12.2015 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde dağıtması kararı alınmıştır.  Bu karar gereği Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda 1.200.000 TL' nin hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kararını almış ve söz konusu tutar dağıtılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.