-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

Aralık-2019 TL

Aralık-2020 TL

Haziran-2021 TL

       

TOPLAM AKTİFLER

309.561 325.321 412.476

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

173.787 193.208 209.548

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

171.669 190.436 206.629

FAKTORİNG ALACAKLARI

290.392 299.265 395.645

FAKTORİNG BORÇLARI

16.316 14.194 18.936

NET KULLANDIRILAN FONLAR

274.076 285.071 367.709

BANKA BORÇLARI

116.500 113.931 176.984

TOPLAM GELİRLER

87.106 62.035 44.554

FAKTORİNG GELİRLERİ

74.071 44.216 39.005

NET KAR

21.587 19.421 18.280
       
  Aralık-2019 TL Aralık-2020 TL Haziran-2021 TL

Cari Oran

2,28 2,45 2,02

Likidite Oranı

2,25 2,44 2,01

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

55 59 50

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98 98 98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

44 41 49

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

0,67 0,59 0,84

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

44 41 49

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

3,21 4,05 3,21

Brüt Kar Marjı

26 15 20

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

10 8 14

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

17 13 24
       

(Bin TL)

Aralık-2019 TL Aralık-2020 TL Haziran-2021 TL

FAKTORİNG GELİRLERİ

74.071 44.216 39.005

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

69.034 41.350 34.691

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.037 2.866 4.314

NET DÖNEM KÂRI

21.587 19.421 18.280