-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

31 Aralık 2017

Aralık-2018 TL Aralık-2019 TL Eylül-2020 TL
         

TOPLAM AKTİFLER

445.314 289.774 309.561 297.191

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

127.695 152.200 173.787 191.583

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000 60.000 

NET İŞLETME SERMAYESİ

126.093 150.755 171.669 188.643

FAKTORİNG ALACAKLARI

432.976 267.796 290.392 270.521

FAKTORİNG BORÇLARI

8.717 8.261 16.316 8.366

NET KULLANDIRILAN FONLAR

424.259 259.535 274.076 262.155

BANKA BORÇLARI

304.206 124.183 116.500 92.758

TOPLAM GELİRLER

79.195 102.457 87.106 46.815

FAKTORİNG GELİRLERİ

64.203 86.294 74.071 31.846

NET KAR

20.887 29.305 21.587 17.796

 

  31 Aralık 2017 Aralık-2018 TL Aralık-2019 TL Eylül-2020 TL

Cari Oran

1,40 2,10 2,28 2,80

Likidite Oranı

1,38 2,08 2,25 2,79

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

28 52 55 63

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98 98 98 98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

71 47 44 36

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

2,24 0,82 0,67 0,48

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

71 47 44 36

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

1,82 1,95 3,21 5,28

Brüt Kar Marjı

15 32 26 16

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

7 11 10 11

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

22 27 17 17