-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

31 Aralık 2018

31 Aralık 2019

31 Aralık 2020

       

TOPLAM AKTİFLER

289.774 309.561 325.321

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

152.200 173.787 193.208

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

150.755 171.669 190.436

FAKTORİNG ALACAKLARI

267.796 290.392 299.265

FAKTORİNG BORÇLARI

8.261 16.316 14.194

NET KULLANDIRILAN FONLAR

259.535 274.076 285.071

BANKA BORÇLARI

124.183 116.500 113.931

TOPLAM GELİRLER

102.457 87.106 62.035

FAKTORİNG GELİRLERİ

86.294 74.071 44.216

NET KAR

29.305 21.587 19.421

 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2019 31 Aralık 2020

Cari Oran

2,1 2,28 2,45

Likidite Oranı

2,08 2,25 2,44

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

52 55 59

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98 98 98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

47 44 41

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

0,82 0,67 0,59

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

47 44 41

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

1,95 3,21 4,05

Brüt Kar Marjı

32 26 15

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

11 10 8

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

27 17 13