-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

31 Aralık 2017

31 Aralık 2018 31 Aralık 2019 30 Haziran 2020
         

TOPLAM AKTİFLER

445.314 289.774 309.561 269.684

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

127.695 152.200 173.787 186.328

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000 60.000 

NET İŞLETME SERMAYESİ

126.093 150.755 171.669 183.994

FAKTORİNG ALACAKLARI

432.976 267.796 290.392 238.909

FAKTORİNG BORÇLARI

8.717 8.261 16.316 7.555 

NET KULLANDIRILAN FONLAR

424.259 259.535 274.076 231.354

BANKA BORÇLARI

304.206 124.183 116.500 72.906

TOPLAM GELİRLER

79.195 102.457 87.106 33.506 

FAKTORİNG GELİRLERİ

64.203 86.294 74.071 22.527

NET KAR

20.887 29.305 21.587 12.541 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2018 31 Aralık 2019 30 Haziran 2020

Cari Oran

1,40 2,10 2,28 3,23

Likidite Oranı

1,38 2,08 2,25 3,22

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

28 52 55 68

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98 98 98 98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

71 47 44 31

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

2,24 0,82 0,67 0,39

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

71 47 44 31

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

1,82 1,95 3,21 5,18

Brüt Kar Marjı

15 32 26 19

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

7 11 10 12

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

22 27 17 18

 

İthalat 11 11 11 11

(Bin TL)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2018 31 Aralık 2019 30 Haziran 2020

FAKTORİNG GELİRLERİ

64.203 86.294 74.071 22.527

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

58.366 81.584 69.034 21.053

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.837 4.710 5.037 1.474

NET DÖNEM KÂRI

20.887 29.305 21.587 12.541