-
-
-
 
Özel Durum Açılaması (Genel) - Genel Kurul Toplantı Çağrısı

EKSPO 08.04.2015
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Ortaklığın Adresi

:

Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

:

Hayır

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Karar Tarihi

:

08.04.2015

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

------
Tarihi : 15.04.2015
Saati : 11:00
Adresi : Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL

 

GÜNDEM

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 15.04.2015 tarihinde saat 11:00 T.T.K.'nun 416.Maddesine göre il nsız olarak yapılmasına, toplantıya  Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:


1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Esas Sözleşmesinin  4. ve 12. maddelerinin tadili Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiş olup, 06.03.2015 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onaylar alınmak üzere  müracaat edilmiştir
3.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.