-
-
-
 
12.01.2015 Özel Durum Açıklaması (Genel) – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tarihi

EKSPO 12.01.2015
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tarihi

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tarihi

 

Açıklama:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı 15.01.2015 tarihinde Saat 11:00' de T.T.K'nın 416 .Maddesine göre ilansız yapılmasına toplantıya bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne müracat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü. 

2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi.

3. Geçmiş yıl karları ile ilgili dağıtımın görüşülmesi.

4.Dilek ve temenniler

5. Kapanış 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.