-
-
-
 
JCR Eurasia Rating, Ekspo Faktoring A.Ş.nin kredi derecelendirme sürecinde, ‘A (Trk)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)’ olarak yukarı yönlü revize etti, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1 (Trk)’, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak, Uzun Vadeli Ulusal Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ülke tavanı olan ‘BBB-’ düzeyinde teyit etti.

        

Ekonomik konjonktürdeki değişikliklerden etkilenme seviyesi yüksek olan faktoring sektörü 2018 yılında makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalarla beraber fonlama gereksinimlerinin önemli ölçüde karşılandığı bankacılık sektörünün hızlı kredi hacmi daralması karşısında, sorunlu alacaklarındaki artış, tahsilat güçlükleri ve artan fonlama maliyetleri olumsuzluklarına maruz kalmıştır. Bunun etkilerinin ise 2019 yılında da devam edeceği ve sektör büyüme trendinin gerek müşteri sayısı gerekse de işlem hacmi bazında sınırlı olacağı değerlendirilmektedir. Faktoring şirketlerinin esas gelirlerini reel sektörün oluşturduğu dikkate alındığında, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik ve jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin ve zayıflayan talep ile beraber yüksek seviyedeki işsizliğin faktoring sektörü üzerinde olası negatif etkisi yakından izlenmesi gereken husus olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yapılan reformlar doğrultusunda, etkin gözetim ve denetim açısından sektörün yasal altyapısı iyileştirilerek, bilgi sistemlerinin, risk ölçüm sistemlerinin ve iç kontrol süreçlerinin tesis edilmesinin zorunlu tutulması özellikle, sektörün kurumsal yapısının gelişimine, finansal raporlamaların kalitesinin, standardizasyonunun ve şeffaflığının artırılmasına ve rekabet eşitliğinin sağlanmasına yönelik pozitif yönde ivme kazandırmıştır.

Döküman İçin Tıklayınız.

FAALİYET RAPORU