-
-
-
 
Özel Durum Açılaması (Genel) - Genel Kurul Toplantı Sonucu

EKSPO 15.04.2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

08/04/2015

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı

 

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

------

Genel Kurul Tarihi

:

15.04.2015

 

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:


Ekspo Faktoring Anonim Şirketi  15.04.2015 Tarihinde Yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

EKSPO FAKTORING  ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  15.04.2015  tarihin de Saat   11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2015  tarih ve 7250893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998  adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
  
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın, tutanak yazmanı olarak  Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'  nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-  Şirketimiz Esas Sözleşmesinin  4. ve 12. maddelerinin tadiline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü ' nün 26.03.2015 Tarih ve 67300147/431.02 sayı ile tasdikinden geçen  tadil mukavelesinin Bakanlıktan geçtiği şekli  ile oybirliği ile kabul edildi  oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Ek-1- Toplantı Tutanağı

Ek-2 - Tadil Onayı

Ek-3 - Toplantıda Hazır Bulunanlar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.